YOSHITOMO NARA – CERAMIC WORKS AND… (个展)

YOSHITOMO NARA - CERAMIC WORKS AND... (个展)

展览日期 2018年3月27日 - 2018年5月12日
开幕时间 2018年3月28日, 星期三
展览馆 佩斯画廊(香港) (中国 香港)
艺术家 Yoshitomo Nara
主办方 佩斯画廊(香港) (中国 香港)


发表评论

(必填)

(必填)

(以便回访)